Aterpan Levha Fiyatları
Toptan Satış ve Uygulama Merkezi

sermimar@sermimar.net

Aterpan Levha Uygulamaları


Aterpan Levha kaplama yapılması m2 şartnamesi

Proje ve detayına uygun olarak imal edilecek “Aterpan Levha” dış cephede uygulanacaktır. Yüzey uygulaması ve boya örnekleri ve renk tipleri idare tarafından onaylanacaktır. Uygulama şu esaslara göre yapılacaktır.

L Ayakların Montajı :

Kaplama yapılacak yüzeye 2 mm kalınlığında 5x(5+10) cm lik L ayaklar çelik dübel veya gazbeton dübeli marifetiyle bağlanacaktır. Bu ayaklar yüzeyin ölçüsüne göre yatayda ve düşeyde 80-110 cm aralığında montaj yapılacaktır. L ayakların kat betonlarına çelik dübelle; tuğla, gazbeton, bims gibi elemanlara gazbeton dübeli ile bağlanmasına dikkat edilecektir.

L Ayaklara J Profillerin Montajı :

Duvar düzgünlüğünü düşeyde ve yatayda sağlamak maksadıyla hazırlanmış L ayaklara yatayda J profiller akıllı contalı vidalarla tespit edilecektir. Her L ayağa 2 adet vida atılacaktır. J profillerin L ayaklara montajında düzgünlüğü sağlamak için lazer terazi, lazer gönyeleme, vs. aletlerden istifade edilecektir.

C Profillere M Profillerin Bağlanması :

Yatayda montajı yapılmış C profillere düşeyde 40-60 cm aralığında M profiller akıllı contalı vidalarla bağlanacaktır. Dilatasyon yerlerinde dilatasyon oluşumu için yan yana 2 profil konacaktır.

Aterpan Levha Kaplama Altı Taşyünü İle Yalıtım Yapılması :

Kaplama ve yalıtım yapılacak yüzeye taşıyıcı L ayaklar montaj yapıldıktan sonra istenen kalınlık ve yoğunluktaki 8 cm lik taşyünü plakalar L ayakların J ile bağlantı yerleri dışarıdan gözükecek şekilde duvara mantolama dübelleriyle monte edilecektir. Taşyünü üzerine (buhar dengeleyici şilte) mantolama dübelleriyle monte edilecektir. Dübel üzerleri ve ek yerleri bant ile yapıştırılacaktır.

Hazırlanmış Profillere Aterpan Levha Plakaların Montajı :

Aterpan Levha Teknik Özellikleri;

 • Ürün Cinsi : Selüloz elyaf takviyeli çimento ve silikat esaslı otoklavlı levha
 • Malzeme Özellikleri : Her türlü iklim sartlarına dayanıklı, sert ahsap isleme aletleriyle kolayca islenebilir.
 • Levha boyutu : 1250 x 2500 mm, 1250 x 3000 mm
 • Kalınlık : 6 ~ 20 mm Uzunluk Toleransı : ± 5 mm Genislik Toleransı : ± 3,75 mm
 • Kalınlık Toleransı : ± %10 e ( düz levha) - 10 % e / +15 % e (desenli levha)(e : levha kalınlığı)
 • Dik Açıdan Sapma : ± 2 mm/m
 • Kenarların düzgünlüğü : ± % 0,1 a (a : levha genisliği veya uzunluğu)
 • Yüzey Görünümü : Düz veya ahsap desenli
 • Ham Yoğunluk : 1350 ±50 kg/m3
 • Difüzyon Direnç Sayısı : μ = 250
 • Porozite : ~ % 30
 • Eğilme Dayanımı (düz levha) : ~ 18,0 N/mm2 (levha boyuna): ~ 12,0 N/mm2 (levha enine)
 • Eğilme Dayanımı (desenli levha) : ~ 15,0 N/mm2 (levha boyuna): ~ 10,0 N/mm2 (levha enine)
 • Basınç Dayanımı : ~ 30,0 N/mm2 (levha yüzeyine dik)
 • Çekme dayanımı : ~ 2,0 N/mm2 (levha yüzeyine dik)
 • Donma Mukavemeti : TS EN 12467’ye uygun olarak donmaya karsı dayanıklı
 • Su Geçirmezlik : TS EN 12467’ye uygun olarak su geçirmez
 • Aleve dayanıklılık : Yanmaz, EN 13501-1’e göre A1 sınıfı yapı malzemesi
 • Asbest muhteviyatı : Asbest içermez
 • Diğer zararlı madde emisyonu : Hiçbir zararlı madde veya gaz emisyonu yoktur
 • Isı Uzama Katsayısı : αt = 0,005 mm/mK
 • Isı Đletim Katsayısı : λ = 0,18 W/mK
 • Elâstisite Modülü : 8000 N/mm2 (levha boyuna)6000 N/mm2 (levha enine)
 • Su Emme Oranı : < % 30 (ortam nemi dahil suya tam doygunlukta) Stoktaki levha nem oranı : < %10 (atmosfer nemine bağlı)
 • Sudan Etkilenme : 0,5 mm/m (tam doygunlukta)
 • Güvenli büküm yarıçapı : ~ 12

Aterpan Levha Uygulama Birim Fiyat Tarifi:

Projesine ve detayına göre Aterpan Levha montajına uygun hazırlanmış profiller üzerine 12 mm kalınlığındaki Aterpan Levha plakalar en az 2 mm derinliğinde havşa açılarak vidalanacaktır. Her iki plakanın birleşim yerlerinde mutlaka M profili olmalıdır.

Montajı bitmiş plakaların vida başları akrilik esaslı, ek yerleri ise poliüretan esaslı macun ile doldurulacaktır. Gerektiği hallerde zımparalanabilir olması sebebiyle ek yerlerinde altta poliüretan macun uygulandıktan sonra üst kısımda akrilik macun kullanılmalıdır. Kullanılan macunların birbiri ile uyumluluğu imalatçı firmalardan teyit ettirilmeli, her iki macunun da alkali dirençli ve su bazlı boya ile boyanabilir yapıda olmasına dikkat edilmelidir.

Macunun plakaların üzerine taşırılmamasına dikkat edilmelidir. Macunun taşan kısımları, iki plakanın birleşim yerlerindeki yükselti farkları, zımpara vs. ile temizlenecektir. Boya işlemine geçilmeden önce yüzeyin kuru, tozdan arındırılmış olmasına dikkat edilmelidir.

Dış cephe Aterpan Levha üzeri akrilik esaslı su bazlı boya yapılması esasları

Boya yapılacak tüm yüzeyler, toz, kir ve yağlardan arındırılmıs olmalıdır. Uygulama yağıs altında yapılmamalı, yağıs sonrası uygulamalarda ise yüzeyin kuru olduğundan emin olunmalıdır. Yüzeyde mevcut aderansını yitirmis parçacıklar ve serbest kum tanecikleri, tamamen temizlenmeli ve alt zeminin sağlam olduğundan emin olunmalıdır. Boya uygulaması yapılacak yüzey, yüzeye derinlemesine nüfuz eden yüksek kaliteli, %37 katı madde oranlı, beyaz renkte, ASTM D3960 Uçucu Organik Bilesik Hesaplama Metodu’na göre VOC değeri 10mg/L’den küçük olan su bazlı astar Alkali Resistant Primer kullanılarak son kat boyaya hazır hale getirilmelidir. Malzeme hacim olarak maksimum %10 oranında su kullanılarak inceltilmelidir. Ürünler yüzeye tek kat 30 mikron olacak şekilde uzun tüylü posteki rulo ile uygulanmalıdır. Boya uygulaması öncesi astarın kuruma sürelerine dikkat edilmelidir. Astar uygulanan yüzeylere en geç 72 saat sonra boya uygulaması yapılmalıdır. Çünkü astar, boya uygulamadan 3 günden fazla beklediği takdirde tozlanır, kirlenir ve boya yapışmasında sıkıntı yaşanabilir. Yüzey hazırlığı ve astar uygulanmasının tamamlanmasının ardından boya uygulaması yapılır. Son kat boya olarak 100% saf akrilik bağlayıcılı, su bazlı, 07 Gloss 60 derece parlaklıkta, %38±2 katı madde oranlı, ASTM D412:1991 testine göre çekme mukavemeti 2.86N/mm2 ve esneme uzunluğu 51% olan, BS476:Part6:1989 Alev Güçlendirme Testi’ne göre performans indeksi (S) 4.43 ve BS476:Part7:1997 Yüzey Alev Yayılım Testi’ne göre Class 1 seklinde sınıflandırılmıs, Esdeğer Beton Kalınlığı (R) 121 metre olan ve EN1062-6

İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m2 fiyatıdır.